Testledare MH hantering
Testledare MH hantering
Testledare MH hantering

Testledare mentalbeskrivning (MH)

Testledarens uppgifter

Dina uppgifter som testledare:

 • Gå igenom banan med funktionärer
 • Ha bra kontakt med beskrivare och figuranter under testen
 • Ta hand om hundägaren på ett positivt sätt
 • Informera hundägaren mellan momenten
 • Vara mjuk, hänsynsfull, handfast och vänlig med hunden

Att bli testledare

Lägsta rekommenderad ålder för att gå utbildningen är 18 år. Om du är yngre krävs målsmans tillstånd.

Förkunskaper

Du ska vara:

 • Medlem i Svenska Brukshundklubben
 • MH figurant med avståndslek
 • Rekommenderad av distrikt/rasklubb/lokalklubb som lämplig att bli testledare för MH

Du ska även ha:

 • Genomgått kursen "Mera mentalkunskap" 
 • Tjänstgjort som figurant vid minst fem MH

Utbildningsmål

Efter genomgången utbildning ska du ha:

 • God kunskap och färdighet som testledare på MH
 • God kunskap att:
  • att bygga bana vid MH
  • sköta administrationen runt mentalbeskrivning
 • Mycket god kunskap att läsa och hantera hund

Kurs

Kurser arrangeras av distrikt eller rasklubb. Omfattning ca 16 timmar.

Auktorisation

Distrikt eller rasklubb auktoriserar godkända elever och utfärdar bevis. För att du ska behålla din auktorisation som testledare måste tjänstgöring ske varje år.

Lärarens och arrangörens hantering

Läraren redovisar godkända elever till arrangerande distrikt eller rasklubb.

Distrikt eller rasklubben redovisar godkända och därmed auktoriserade testledare MH till SBKs kansli.