Funktionär MT
Funktionär MT
Funktionär MT

Mentaltestdomare

10 jun 202410 jun 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Mentaltest (MT) döms av två domare och båda ska vara auktoriserade mentaltestdomare.

Svenska Brukshundklubbens (SBK) utskott för avel och hälsa auktoriserar domare för att döma mentaltest (MT). För att fungera som domare krävs giltigt medlemskap i SBK.

Bli mentaltestdomare

Krav på förkunskaper

MT domarutbildningen är en av SBK:s mest avancerade utbildningar, därför ställs det även en del krav på dig som vill bli MT domare.
För att kunna bli MT domare måste du:

  • Vara auktoriserad mentalbeskrivare
  • Ha tjänstgjort som mentalbeskrivare vid minst sju (7) tillfällen under de senaste tre (3) åren och det för olika hundraser
  • Genomgått samtliga utbildningssteg M1 - M5b
  • Tävlat med egen hund med uppflyttning till högre klass
    • Alternativt ha någon annan dokumenterad hundkunskap som utskottsgruppen mentalitet bedömer likvärdig

Utbildningsmål

Steg 1

Förkunskaper prövas vid uttagningsprov på olika platser i landet, där även underlag för kompetenshöjning (självstudier) lämnas.

Syftet är att ge utskottsgruppen mentalitet (UGM) möjlighet att i ett tidigt skede bli informerade om lämpligheten och kunskapsnivån på de som sökt.

Efter uttagningsproven lämnas besked om lämpligheten att gå vidare i utbildningen. De uttagna ska sen själva se till att bakbedöma, tjänstgöra som testledare eller figurera på så många MT som möjligt fram till nästa steg i utbildningen.

Steg 2

Förberedande utbildning, fyra (4) dagar i internatform. Teoretisk och praktisk utbildning med tyngdpunkten lagd på beteende.

Efter steg 2 ska varje aspirant bakbedöma ytterligare minst 20 hundar vid test där tjänstgörande domare diskuterar varje hunds bedömning och ger feedback till aspiranten. Detta ska göras med olika domarkonstellationer. När kravet för bakbedömning är uppfyllt av aspiranten kan nästa steg i utbildningen bli aktuell.

Steg 3

Domarutbildningen består av femdagars (5) internatutbildning samt två (2) dagars examination.

Kurs

Kurser arrangeras centralt av Svenska Brukshundklubben.

Auktorisation

MT domare som inte tjänstgjort vid officiell mentaltest under det senaste året äger inte rätt att döma förrän förnyad prövning av kompentensen har skett. Förnyad prövning av kompetensen sker enligt bestämmelser om aspiranttjänstgöring för blivande mentaltestdomare.

2024 05 27 15 14 44 MT Domare