Malinois hoppar med apport
Malinois hoppar med apport
Malinois hoppar med apport

Brukshundar

08 mar 202208 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för ett tjugotal hundraser. Avelsarbetet strävar mot att få fram friska och funktionsdugliga hundar.

Brukshundras eller brukshund

Hundar av brukshundraser är sedan länge arbetande hundraser, speciellt lämpade för de grenar och aktiviteter som Brukshundklubben har i sitt utbud. I och med det är avelsansvaret för brukshundraserna delegerat till Brukshundklubben från Svenska Kennelklubben.

Inom Brukshundklubben ansvarar våra rasklubbar för avelsarbetet med respektive brukshundras.

Andra arbetande hundar

Utöver brukshundraserna finns det andra hundar och raser som utför arbete. Det kan till exempel vara jakthundar, vallhundar m.fl. och de kan då kallas brukshundar.

Ett aktivt avelsarbete

Vi ställer höga krav och arbetar ständigt med att utveckla våra raser. Vår målsättning är att ha sunda, friska hundar, både mentalt och fysiskt. De ska lämpa sig för arbete, hålla måttet enligt rasstandarden och fungera i samhället tillsammans med människor och andra djur.

  • Alla uppfödare måste mentalbeskriva sina avelsdjur
  • Hunden ska ha utställningsmeriter för att kunna uppnå svenskt championat i bruksprov, patrullhund eller IGP
  • Hunden ska ha arbetsmeriter för att uppnå svenskt utställningschampionat