Svenska Brukshundklubben
Svenska Brukshundklubben
Svenska Brukshundklubben

Slutligt förslag från den centrala valberedningen

Kongressen 2024

08 mar 202408 mar 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Den centrala valberedningen har lämnat sitt slutliga förslag inför kongressen 2024.

Valordning i § 10

Senast den 1 mars ska den centrala valberedningen, enligt Svenska Brukshundklubbens grundstadgar och valordningen i § 10, till förbundsstyrelsen presentera ett slutligt förslag på personer att väljas in i förbundsstyrelsen vid kongressen i maj.

Presentationer

Presentation av de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de personer som nominerats av distrikt och rasklubbar finns presenterade på hemsidan.

Valbara personer

Valbara personer vid kongressen är, enligt grundstadgarnas § 10 moment 2 valordning, de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. personer som nominerats av distrikt och rasklubbar innan den 20 januari.

Kongresshandlingar

Valberedningens slutliga förslag, ytterligare nomineringar från distrikt och rasklubbar samt motioner finns att läsa på sidan för kongresshandlingar redan nu här på hemsidan.

Längre fram kommer handlingarna att kompletteras med bl.a. kongresshandlingar, verksamhetsberättelse för 2023 samt revisionsberättelse.

Valberedningen informerar

Valberedningen har en egen informationssida på hemsidan på vilken valberedningen informerar om sig och sitt arbetssätt.