Rottweilervalp
Rottweilervalp
Rottweilervalp

Slutligt förslag från valberedningen

inför kongressen 2023

14 feb 202314 feb 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Den centrala valberedningen har lämnat sitt förslag inför kongressen 2023.

Valordning i § 10

Senast den 1 mars ska den centrala valberedningen, enligt Svenska Brukshundklubbens grundstadgar och valordningen i § 10, presentera ett slutligt förslag på personer att väljas in i förbundsstyrelsen vid kongressen i maj.

Presentationer

Presentation av de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de personer som nominerats av distrikt och rasklubbar finns presenterade på hemsidan.

Valbara personer

Valbara personer vid kongressen är, enligt grundstadgarnas § 10 moment 2 valordning, de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. personer som nominerats av distrikt och rasklubbar innan den 20 januari.

Kongresshandlingar

Valberedningens slutliga förslag, ytterligare nomineringar från distrikt och rasklubbar samt motioner finns att läsa på sidan för kongresshandlingar redan nu här på hemsidan.

Längre fram kommer handlingarna att kompletteras med bl.a. kongresshandlingar, verksamhetsberättelse för 2022 samt revisionsberättelse.

Valberedningen informerar

Valberedningen har en egen informationssida på hemsidan på vilken valberedningen informerar om sig och sitt arbetssätt.