Bild som visar kontorsmaterial.
Bild som visar kontorsmaterial.
Bild som visar kontorsmaterial.

Dokumentmallar

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

För några av de dokument som behövs i föreningsarbetet har vi tagit fram förslag på mallar som är fria att använda. Mallarna är skrivna som förslag till lokal brukshundklubb men går givetvis att anpassa för alla föreningar inom Svenska Brukshundklubben.

Här finns mallar inför års- och fullmäktigemötet så som dagordning, röstlängd, årsmötesprotokoll och omedelbar justering på mötet.