Bild på en paragraf framför en dator.
Bild på en paragraf framför en dator.
Bild på en paragraf framför en dator.

Föreningsspecifika detaljer

för normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Normalstadgar för alla nivåer inom Svenska Brukshundklubben består av två delar, normalstadgarna för aktuell nivå inom organisationen samt ett bekräftelsedokument med fastställande av de föreningsspecifika detaljerna för aktuell förening.

Stadgar består av två delar

Samtliga normalstadgar inom Brukshundklubben finns här.
Normalstadgar för alla nivåer inom Svenska Brukshundklubben SAMT det bekräftelsedokument med fastställande av de föreningsspecifika detaljerna för aktuell förening är sammanslaget en förenings normalstadgar.
Normalstadgarna är ett viktigt styrdokument och ska skrivas ut från vår hemsida och arkiveras på ett säkert sätt tillsammans med bekräftelsedokumentet med de föreningsspecifika detaljerna för föreningen.
Normalstadgarna ska göras tillgängliga för medlemmar, styrelse, revisorer och valberedning.

De föreningsspecifika detaljerna

De uppgifter som den enskilde föreningens medlemmar kan ändra  i normalstadgarna (genom en stadgeändring) är nedan angivna detaljer. Förbundsstyrelsen beslutar och fastställer reviderade normalstadgar.

  • Namn på föreningen
  • Sätet för föreningen (ort)
  • Antal ledamöter som ska ingå i styrelsen
  • Antal suppleanter som ska ingå i styrelsen

Antal personer som ska ingå i en förenings styrelse

En styrelse ska enligt normalstadgarna inom Svenska Brukshundklubben bestå av:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör
  • 1 eller 3 eller 5 ledamöter. A) samt
  • 2 eller 3 suppleanter. B)

A) Här kan föreningen besluta om ett alternativ av dessa tre antal. Antalet ledamöter blir de 4 st funktionspreciserade ledamöterna + 1 st, 3 st eller 5 st ledamöter ytterligare. En styrelse kan alltså bestå av minst 5 ledamöter och max 9 ledamöter totalt.
B) Här kan föreningen besluta om ett alternativ av dessa två antal. En styrelse kan alltså bestå av minst 2 suppleant eller max 3 suppleanter totalt.

Stadgeändring

Ändring av en föreningens normalstadgar, tex antalet personer som ska ingå i styrelsen, sker genom en stadgeändring enligt § 14 i normalstadgarna.

Mall på hur man skriver protokollstexten för stadgeändring

Här finns information om hur en stadgeändring går till samt exempel på hur man kan formulera protokollstexten så att man får med alla viktiga detaljer i beslutet.