Schäfer med laptop ute
Schäfer med laptop ute
Schäfer med laptop ute

Arrangör bruksprov

04 maj 202204 maj 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här hittar du information för arrangörer inom Svenska Brukshundklubbens (SBK) tävlingsgren bruksprov

Vad gör en arrangör?

Arrangören är den klubb som hanterar tävlingen. Arrangören ansöker om att få arrangera tävling, ordnar med protokoll, resultatlistor, genomför hela tävlingen och rapporterar in resultaten i webbverktyget SBK Tävling.

Rätt att anordna officiella bruksprov och tävlingar har SBK lokalklubbar, rasklubb eller distrikt (distrikt endast SM).

Många nya anvisningar finns framtagna som ligger helt utanför regelboken.

Länk till sidan där regler och anvisningar finns

Dispens för hundförbudstiden

Länk till mer information om den dispens SBK har att bedriva verksamhet med lös hund i skog och mark under hundförbudstiden

Ansökan om prov

Ansökan om prov i bruks görs direkt i SBK Tävling och i ett och samma distrikt bör det spridas på till exempel skyddstävlingar så att  inte alla arrangeras vid samma tidpunkt, med tanke på figuranter etc. Det kan vara lämpligt att närliggande distrikt stämmer av med varandra så att det blir spridning av proven.

Trots att proven ska läggas in i SBK Tävling av den egna klubben, gäller fortfarande att lokalklubbarnas och rasklubbarnas bruksprov beviljas via respektive SBK-distrikts tävlingsavdelning.

Elitklass bör endast i undantagsfall förläggas till samma datum som SM arrangeras

Datum för ansökan

SBK:s Utskott för prov och tävling har av alla 21 länsstyrelser fått beviljat att ändra ansökningsförfarandet till halvårsprogram.


Tävlingar som önskas arrangeras 1 januari-30 juni

Ska vara ansökta senast 1 november året innan

 

Tävlingar som önskas arrangeras 1 juli-31 december

Ska vara ansökta senast 1 maj samma år


Efter sista ansökningsdag är det distriktens/rasklubbens ansvar att kontrollera alla tävlings- och provtillfällen och föra dialog med arrangörerna om eventuella ändringar. Ändringar ska därefter göras direkt i SBK Tävling.

Två veckor efter sista ansökningsdag fastställs tävlingskalendern och efter detta datum får inga ändringar ske utan synnerliga skäl.

Undvik vårdatumperioden

En förutsättning för den dispens som beviljats Svenska Brukshundklubben och som ger oss möjlighet att träna och tävla under hundförbudstid är att rapport- och söktävlingar så långt möjligt förläggs utanför, för det vilda, känsligaste perioderna (vårdatum).

Vårdatumperioderna är enligt följande:

Region Distrikt Vårdatum
I Skåne, Blekinge, Halland, Västra (kusten) 1 maj - 30 juni
II Småland, Gotland, Skaraborg, Östgöta, Sörmland, Stockholm, Uppland, Västmanland, Närke, Västra (inlandet) 11 maj - 30 juni
III Värmland-Dal, Dalarna, Gävleborg 21 maj - 30 juni
IV Mellannorrland och Övre Norrland (kustlandskapen) 1 juni - 10 juli
V Mellannorrland och Övre Norrland (fjällandskapen) 11 juni - 10 juli

Tillägg av prov

Tillägg av appellklass får göras utanför hundförbudstiden (1 mars - 20 aug). Här tar SBK-distriktet beslut och meddelar SBK:s förbundskansli.

Dubblerad tävling i bruksprov

En uppmaning till alla lokalklubbar är att, om klubben brukar få många anmälningar, ansöka då om dubblerad tävling i bruksprov. Vid färre anmälningar får alla tävlande samlas till en dag istället. Meddela SBK:s förbundskansli detta.

Förklaringar på tävlingskategorier i bruksprov som används i tävlingsprogrammet:

Dubblerad tävling= Innebär samma grupp och klass flera dagar, men en hel tävling genomförs varje dag. Den tävlande kan bli lottad till den ena eller den andra dagen. Den tävlande kan endast tävla under en av dagarna

Delad tävling = Innebär att en tävling är uppdelad på två dagar


Kvällstävling
= Tävlingen startar vanligen vid 17 - 18-tiden


Nattävling
= Tävlingen sträcker sig över midnatt

Anskaffande av domare och figuranter

Det är SBK-distriktens tävlingsavdelningar som utser domare och figuranter till bruksproven åt sina underliggande lokalklubbar och till rasklubbarna bruksprov som arrangeras i deras distrikt.

Internationella prov

Internationella prov ansöks också i SBK Tävling av arrangören själv, men måste anges som "Internationell" vid ansökan.

Internationella prov som beviljats av FCI måste genomföras enligt den ansökan som godkänts av FCI. Ändring av datum eller inställd tävling måste omgående meddelas till SBK förbundskansli/FS för vidare befordran till SKK/FCI.

Redovisas inte resultaten, ändras datum eller om provet ställs in utan att FCI är meddelat kan en avgift behöva betalas och den kommer att faktureras arrangören.

Ansökan om ändring i SBK Tävling

Det är endast i undantagsfall en arrangör har rätt att ändra i en redan verifierad tävling. Det är arrangörens ansvar att resultaten från en tävling är rätt innan den verifieras och rapporteras till SBK i SBK Tävling. 

Länk till mer information om ändring i verifierad tävling

Störande hund vid gruppmomenten

Hund som vid gruppmomenten, utan att själv vara provocerad, lämnar sin plats och utan aggression engagerar sig (t.ex. lekinvit) i annan hund ska rapporteras (aggression faller under "Oacceptabelt beteende").

Länk till sida där du kan läsa mer om Störande hund.

Anslut klubben till Stripe 

Länk till information om Stripe - online-betalningssystemet

Ansökan om utländska funktionärer

Flaggor vajar i vinden

Bildtext: Vajande flaggor

Arrangör som vill att utländska funktionärer ska tjänstgöra vid deras prov/tävlingar, måste ansöka om detta minst 3 månader innan provdag.

Ansök här om utländska funktionärer