Upp och hoppa
Upp och hoppa
Upp och hoppa

Projektet Upp och Hoppa

12 sep 202312 sep 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Projektet Upp och hoppa Sund med hund finansierades av Svenskt Friluftsliv och är avslutat.

Projektbeskrivning

Svenska Brukshundklubben har idag ca 60 000 medlemmar, 18 distrikt och ca 300 lokalklubbar, med egna stugor och klubbområden, spridda över hela Sverige vilket betyder att det finns en stark geografisk förankring från norr till söder att bedriva verksamheten i. I detta projekt samarbetade vi med Sveriges Hundungdom och Studiefrämjandet för att främja hälsan även hos ungdomar genom folkbildningens metoder. Projektet har haft en arbetsgrupp där personer från dessa organisationer medverkade.

Målgrupper

I Sverige finns idag ca 650 000 hundägare. Detta är 15 % av den svenska befolkningen. Till dessa kommer familjemedlemmar och bekanta. Målgruppen var stor och behoven likaså. Vår primära målgrupp var de personer vi upplever är svåra att nå i våra ordinarie verksamheter. Detta är personer som har haft hund ett tag men som inte är intresserade av vårt ordinarie kursutbud, av att tävla eller vara aktiva i föreningslivet genom att bidra som funktionärer etc. Dessa hundägare kunde genom projektet få en möjlighet att under nya former träffa likasinnade utan krav på prestation och tävling med hund, då fokus låg på människans utveckling och fysiska och psykiska välbefinnande. En annan tydlig målgrupp var ungdomar, vilka vi riktade oss till i samarbetet med Sveriges Hundungdom. Projektet skapade även ett samarbete med en helt ny målgrupp, nämligen Reumatikerförbundet.

Samarbetspartners

Vi har samarbetat tillsammans med Sveriges Hundungdom, Sveriges Draghundsportsförbund, Reumatikerförbundet och Studiefrämjandet för att kunna göra en särskild satsning på unga genom att erbjuda denna verksamhet inom ramen för Sveriges Hundungdoms egen verksamhet.

Vi ska även i framtiden kunna erbjuda aktiviteterna på de naturbruksgymnasier som idag har samarbete med Svenska Brukshundklubben. En bieffekt av detta är att steget mellan att gå från att vara hundungdom till att bli brukshundklubbare när man fyller 26 år ökar.

Verksamhet med igenkänningsfaktor och där åldern saknar betydelse, gynnar samhörighet och stärker banden. Detta kan också gynna SBK:s övriga verksamheter för familjer och åldersintegrering mellan klubbarna.

Svenska Brukshundklubben ingick i ett samarbete med Generation PEP och har tillgång till organisationens övningsbank för barn och ungdomar.

Projektledning

Harro och Britta

Britta Agardh och Harro

Projektet leddes av Britta Agardh med start 2018 till 2022. Hon har lång erfarenhet inom området fysträning för hund men också för människa. 

Britta Agardh

Tack vare Britta och projektet Sund med hund har våra föreningar ute i landet fått möjlighet att utöka sin verksamhet inom detta område.

Projektet finansierades av Svenskt friluftsliv och vi har hjälpt dem att uppfylla målet att fler människor ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden. Projektet bedrevs i samarbete med Studiefrämjandet och Sveriges hundungdom.

"- Det har varit fantastiskt roligt och inspirerande att jobba med Upp och hoppa! När jag nu ska jobba med ett annat projekt i Brukshundklubbens regi, känns det tryggt att mycket av det vi byggt upp kommer att leva kvar. Både genom aktiviteter ute på våra lokala brukshundklubbar samt aktiviteter som Utskottet för hundägarutbildning kommer att ansvara för."

Förbundskansli
Hundägarutbildning
Britta Agardh
Projektledare
Britta Agardh