Upp och hoppa
Upp och hoppa
Upp och hoppa

Projektet Upp och Hoppa

25 mar 202225 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Projektet Upp och hoppa Sund med hund finansieras av Svenskt Friluftsliv. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om och förmågan att använda naturen som verktyg för fysisk aktivitet för att därmed öka det fysiska och psykiska välbefinnandet hos människa och hund i samhället.

Bakgrund

Svenska Brukshundklubben har idag ca 60 000 medlemmar, 18 distrikt och ca 300 lokalklubbar, med egna stugor och klubbområden, spridda över hela Sverige vilket betyder att det finns en stark geografisk förankring från norr till söder att bedriva verksamheten i. I detta projekt samarbetar vi med Sveriges Hundungdom och Studiefrämjandet för att främja hälsan även hos ungdomar genom folkbildningens metoder. Projektet har en arbetsgrupp där personer från dessa organisationer medverkar.


Målgrupper och geografiska platser

I Sverige finns idag ca 650 000 hundägare. Detta är 15 % av den svenska befolkningen. Till dessa kommer familjemedlemmar och bekanta. Målgruppen är stor och behoven likaså. Vår primära målgrupp är de personer vi upplever är svåra att nå i våra ordinarie verksamheter. Detta är personer som har haft hund ett tag men som inte är intresserade av vårt ordinarie kursutbud, av att tävla eller vara aktiva i föreningslivet genom att bidra som funktionärer etc. Dessa hundägare kommer genom projektet få en möjlighet att under nya former träffa likasinnade utan krav på prestation och tävling med hund, då fokus ligger på människans utveckling och fysiska och psykiska välbefinnande. En annan tydlig målgrupp är ungdomar, vilka vi riktar oss till i samarbete med Sveriges Hundungdom. Projektet har även skapat ett samarbete med en helt ny målgrupp, nämligen Reumatikerförbundet.

Samverkanspartner/samarbetspartner

Vi samarbetar tillsammans med Sveriges Hundungdom, Sveriges Draghundsportsförbund, Reumatikerförbundet och Studiefrämjandet för att göra en särskild satsning på unga genom att erbjuda denna verksamhet inom ramen för Sveriges Hundungdoms egen verksamhet. Förhoppningsvis ska vi även kunna erbjuda aktiviteterna på de naturbruksgymnasier som idag har samarbete med Svenska Brukshundklubben. En bieffekt av detta är att steget mellan att gå från att vara hundungdom till att bli brukshundklubbare när man fyller 26 år ökar. Verksamhet med igenkänningsfaktor och där åldern saknar betydelse, gynnar samhörighet och stärker banden. Detta kan också gynna Upp och Hoppa-verksamheter för familjer och åldersintegrering mellan klubbarna. Svenska Brukshundklubben har ingått i ett samarbete med Generation PEP och har fått tillgång till organisationens övningsbank för barn och ungdomar.

Projektledning

Projektet leds av Britta Agardh sedan 2018 och hon har lång erfarenhet inom området fysträning för hund men också för människa. Britta är certifierad personlig tränare för hund, licensierad Personlig Tränare och certifierad fysioterapeut på hund. Hon är även utbildad allmänlydnadsinstruktör och provledare inom uthållighetsprov (UHP) via Brukshundklubben.

Harro och Britta

Bildtext: Britta Agardh och Harro

På humansidan har hon gått pedagogisk barn -och ungdomsledarutbildning i idrott via SISU och är licensierad beteendecoach.

Tack vare Britta och projektet Sund med hund kommer våra föreningar ute i landet ha möjlighet att utöka sin verksamhet inom detta område.

Projektet är finansierat av Svenskt friluftsliv och vi hoppas kunna hjälpa dem att uppfylla målet att fler människor ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden. Projektet bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet och Sveriges hundungdom.

"- Min förhoppning med detta projekt är att väcka intresse för den fysiska aktiviteten tillsammans med hunden. Min målsättning är att nybörjare, flitiga tävlingsekipage och yrkesaktiva hundmänniskor ska hitta inspiration och idéer. Sund med hund för alla."

Är det någonstans som du tycker att vi ska inspirera? Kontakta Britta!

Britta Agardh
Projektledare
Britta Agardh
Upp och hoppa - Sund med hund