Rottweilervalp med leksak
Rottweilervalp med leksak
Rottweilervalp med leksak

Funktionär mentalbeskrivning valp (MV)

Arrangör

Arrangör för mentalbeskrivning valp (MV) är Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa, utskottsgrupp mental. 

Hur går en valpbeskrivning till?

Här kan du läsa mer om hur en valpbeskrivning går till, när den ska göras och vilka moment som ingår. 

Vad får jag som uppfödare?

Som uppfödare får du protokoll, en kullsammanställning och spindeldiagram. Beskrivningen kan utgöra ett underlag för ditt fortsatta avelsarbete och även ge information som kan vara till hjälp vid valet av valpköpare. Valpköparen kan i sin tur få information om valpens intresse och beteenden.

Kostnad

Arvode 495kr samt 18:50 kr per mil i bilersättning till valpbeskrivaren

Boka mentalbeskrivning valp

Om du som uppfödare vill få en kull beskriven så kontaktar du själv en valpbeskrivare och bokar datum. Du hittar en lista med valpbeskrivare i olika delar av landet här (längst ner på sidan). 

Utbildning till valpbeskrivare

Det är stor efterfrågan på valpbeskrivningar, och fler beskrivare behövs. Utbildningar till valpbeskrivare arrangeras med jämna mellanrum, och information om utbildningstillfällena läggs ut här på hemsidan.

Förkunskapskrav

Förkunskapskraven för att kunna söka till utbildningen är:

  • medlem i Svenska Brukshundklubben
  • mentalbeskrivare MH eller mentaltestdomare MT
  • alternativt erfaren uppfödare (oavsett ras) eller dokumenterad likvärdig utbildning
  • rekommenderad av rasklubb eller distrikt.

Kursplan

Anvisningar mentalbeskrivning valp (MV)

I dokumentet nedan kan du läsa mer om hur och när en valpbeskrivning ska genomföras.