Bild på en belgiskvallhund/Groenendael på blomsteräng med gula blommor.
Bild på en belgiskvallhund/Groenendael på blomsteräng med gula blommor.
Bild på en belgiskvallhund/Groenendael på blomsteräng med gula blommor.

Generalsekreterare

och organisationssekreterare

07 nov 202207 nov 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Generalsekreteraren och organisationssekreteraren på Svenska Brukshundklubbens förbundskansli kan hjälpa till kring organisationsfrågor med mera.

Svar på vanliga frågor

  • Information om Svenska Brukshundklubben hittar du under Om oss.
  • Allt vårt PR- och informationsmaterial finns under Informationsmaterial.
  • Stadgar, policydokument och centrala avtal hittar du under Styrdokument.
  • Vår centrala förbundsstyrelse och dess utskott finns under Förbund.
  • Vårt högsta beslutande organ beskrivs på sidan Kongress med undersidor.

Förbundskansli
Generalsekreterare
Förbundskansli
Organisationssekreterare

Katarina Swahn

Organisationssekreterare

Katarina Swahn

Bildtext: Katarina Swahn