Bild som visar en hundtass i en människas hand.
Bild som visar en hundtass i en människas hand.
Bild som visar en hundtass i en människas hand.

Slipp konflikt

inom Svenska Brukshundklubben

14 mar 202214 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Dagligen handskas vi med konflikter av olika slag. Den som är duktig på att hantera konflikter har mycket vunnet. Svenska Brukshundklubben jobbar konfliktförebyggande och har rutiner för hur organisationen hanterar konflikter.

Svenska Brukshundklubben vill motverka konflikter och jobbar förebyggande med frågan. Men även i vår organisation möter vi konflikter i olika skepnad och olika omfattning. Handledningen Slipp konflikt är framtagen som stöd för att motverka konflikter inom föreningen och mellan medlemmar, men också som ett stöd i händelse av konflikt. Handledningen finns som helhet för nerladdning (till höger på denna sida).

Här på hemsidan hittar du en webbaserad version av handledningen. Sidan är uppdelad i:

Dessutom hittar du förbundets rutiner vid disciplinanmälan under dessa sidor.

Svenska Kennelklubbens föreningspaket kan du läsa om vad man ska tänka på vid första styrelsemötet och hur klubbens arkiv bör ordnas m.m. Föreningspaketet är framtaget för att underlätta klubbarnas styrelsearbete.

Kom dock ihåg att det inte spelar någon roll hur mycket texter, mallar och arbetsmaterial vi tar fram. Det är i mötet mellan människor, antingen fysiskt eller via sociala medier som konflikter gror. Det är också i mötet mellan människor som vi kan motverka konflikter och se varandra för de vi är. Vi är alla olika. Vi är alla unika. Vi är alla väderfulla. Vi är alla medlemmar i Svenska Brukshundklubben. Vi bär alla ett ansvar för ett gott klimat och att vårda våra relationer.

Demokrati

Svenska Brukshundklubbens förbund, distrikt och klubbar följer demokratiska processer. Alla medlemmar har inflytande i sin lokala klubb eller rasklubb. Klubbarna har förtroendevalda som representerar i distrikt och förbund. Svenska Brukshundklubbens högsta beslutande organ är kongressen. På kongressen väljs förbundsstyrelsen, som leder förbundets verksamhet. På detta sätt styrs verksamheten från medlemmarna.

Alla medlemmar i Svenska Brukshundklubben har möjlighet att påverka genom att vara aktiva i föreningslivet, på årsmöten och andra sammanhang. För att på bästa sätt bevara och stötta demokratin gäller det också som enskild individ att vara påläst. Allt för ofta gror diskussioner och spekulationer ute på nätet eller i slutna grupper. Oroväckande ofta kommer sakfrågan i skymundan, känslor och personliga påhopp eskalerar och till slut har innehållet förvridits till felaktiga påståenden om sanningar. Varje enskild person har ett eget ansvar att ta reda på fakta för att värna om demokratin och dess grunder.

Social hållbarhet

På kongressen 2019 beslutades enhälligt att ett av våra fokusområden ska vara social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

När det gäller social hållbarhet är det avgörande att vi alla tar ansvar för detta. Social hållbarhet kan endast i begränsad utsträckning hanteras genom regler, ramar och pekpinnar. I så stor utsträckning som möjligt handlar konflikthantering om det förebyggande arbetet som leder till att man inte hamnar i konflikter och att, när det ändå händer, så hanterar man dem i tid. Kan vi verka för detta och komma närmare det önskade läget kommer vi också att påtagligt ha ökat den sociala hållbarheten i organisationen.

Att ta arbetet vidare i föreningen

Brukshundklubbens förhoppning är att innehållet här under "slipp konflikt" ger inblick i hur man kan förebygga och hantera konflikter som förtroendevald. Tänk på att involvera föreningens medlemmar i arbetet och var öppen och transparent med att ni aktivt arbetar med att skapa god trivsel och en värdegrundsbaserad miljö.

Ta del av det publicerade materialet och nyttja det i arbetet inom föreningen. SBK centralt tar gärna in kompletterande material och goda exempel löpande att lägga ut på sidan. Nedan finns ett formulär där dessa bidrag lämnas in.

Svenska Brukshundklubben är en fantastisk organisation, tack vare alla drivna och engagerade medlemmar. Medlemmarna är byggstenarna som vi bygger vår organisation på. Därför är det också vi medlemmar som väljer vilken organisation vi vill ha. Genom att förebygga konflikter kan vi ta tillvara allas intressen och fokusera på att utveckla våra verksamheter. Nu och i framtiden. Tillsammans gör vi skillnad.

Lycka till med arbetet!

Handledning - Slipp konflikt