Bild som visar många kort med paragrafer.
Bild som visar många kort med paragrafer.
Bild som visar många kort med paragrafer.

Stadgar

Svenska Brukshundklubben

Stadgar inom Svenska Brukshundklubben är viktiga styrdokument som sätter ramarna för hela organisationens verksamhet, både centralt, regionalt och lokalt.

Grundstadgarna beslutas av kongressen och fastställs av Svenska Kennelklubbens föreningskommitté. Normalstadgar för lokalklubbar, distrikt och rasklubbarnas föreningar fastställs av Brukshundklubbens förbundsstyrelse. Då våra stadgar skiljer sig något från stadgar i andra organisationer är det viktigt att vara påläst på aktuella stadgar.