Person som sitter i möte och skriver
Person som sitter i möte och skriver
Person som sitter i möte och skriver

Vice ordförande

28 aug 202328 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

När ordföranden är frånvarande eller kanske till och med avslutar sitt förtroendeuppdrag under mandattiden kliver den vice ordföranden upp som ordförande.

Reserv och upplärning

Inom Svenska Brukshundklubben väljs både en ordförande och en vice ordförande in i styrelsen. Om den ordinarie ordföranden inte har möjlighet att närvara i arbetet eller vid sammanträden kliver vice ordföranden in som ordförande. Tanken är också att ordföranden ska ha en samarbetspartner i ordförandeskapet att dela arbetsuppgifter och kanske diskussioner med.
Tanken med vice ordförandeposten är också att det kan vara ett sätt att lära upp sig om förtroendeuppdraget som ordförande utan att bli ordförande på en gång, en upplärningsprocess inför ett ev. kommande uppdrag för en person som kan tänka sig att ställa upp som ordförande. 
Om en ordinarie ordförande kliver av sitt förtroendeuppdrag under pågående mandattid leder den vice ordföranden styrelsearbetet fram till kommande fyllnadsval på medlemsmöte eller års- eller fullmäktigemöte.
Det är viktigt att att vice ordförande har kunskap om den ordinarie ordförandens uppgift och roll inom föreningen.