Människor som håller i kugghjul.
Människor som håller i kugghjul.
Människor som håller i kugghjul.

Ordförande

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Som ordförande leder du och ansvarar tillsammans med styrelsen för arbetet i er förening.

För dig som ordförande

Som ordförande i föreningen hittar du mycket av det du behöver här på vår hemsida. Här är några länkar som är extra användbara:

Välkommen som ordförande!

Som ordförande i en av Svenska Brukshundklubbens föreningar uppbär du ett av de finaste uppdragen föreningens medlemmar kan ge dig. Medlemmarna har valt just dig att leda och fördela arbetet i din förening.
Vilka övergripande uppgifter som åligger er förening finner du i aktuella normalstadgar samt hela organisationens mål och fokusområden från föregående kongress. Vilka mål och uppgifter som är aktuella för din lokala/regionala förening finner du i den verksamhetsplan/målbeskrivning som antagits av medlemmarna vid föreningens års- eller fullmäktigemöte.
Din uppgift som ordförande är i huvudsak att leda och fördela arbetet inom föreningen, att företräda föreningen och medlemmarna både inom och utom organisationen. Till din hjälp har du en vice ordförande, en kassör, en sekreterare, ett antal ledamöter och suppleanter. Tillsammans utgör ni föreningens styrelse och ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet. Till sin hjälp utser styrelsen kommittéer, arbetsgrupper eller liknande med uppgifter som styrelsen reglerar i en delegationsordning som beskriver vilka uppgifter och befogenheter respektive kommitté/arbetsgrupp har.

Brukshundklubben.se en källa till viktig information

Här på Svenska Brukshundklubbens hemsida finns en hel del hjälpmedel. 
För arbetet inom styrelsen hittar du en hel del matnyttigt i vår samlade föreningsinformation. Denna sida har ett antal underavdelningar med mycket matnyttig information. Här hittar allmänna tips till styrelsen, olika policy-dokument, exempel på arbetsuppgifter för de olika typerna av förtroendevalda, föreningsteknisk ordlista, motionsförfarande, information om olika sorters möten och styrelsens arbete, vägledning till hur kallelse till möte ska ske, förslag på mallar för protokoll och dagordningar med mera. Varför inte starta upp arbetet i styrelsen med att gå igenom normalstadgar och våra övriga styrdokument så att den nya styrelsen får en gemensam grund att stå på inför årets verksamhet. Detta kan mycket väl göras som studiecirkel och ni får då chansen att söka bidrag för detta hos Studiefrämjandet.
För mer verksamhetsorienterad information och uppgifter hittar du dessa under respektive verksamhetsutskotts sida på hemsidan. Du hittar bland annat nyheter, protokoll, regler och anvisningar med mera för den aktuella delen av verksamheten.

Korrekta uppgifter i medlemsregistret och på hemsidor

Vi får ofta höra att information inte kommer fram, eller inte kommer fram i tid till rätt person. Det är därför viktigt att det finns korrekta kontaktuppgifter registrerade i vårt medlemssystem. Samtliga funktionärer i styrelsen ska efter års- eller fullmäktigemötet registreras som förtroendevalda i vårt medlemsregister. Det är härifrån vi alltid hämtar kontaktuppgifter inför utskick mm.

Föreningscoacher

Vi har också våra föreningscoacher som finns spridda över större delen av vårt avlånga land. Dessa kan hålla kurs i föreningskunskap och styrelsearbete som är anpassad till Svenska Brukshundklubbens föreningar. De kan även medverka i föreningsutveckling, svara på föreningssupport samt delta vid konflikthantering vid behov. Beställer ni en utbildning för förtroendevalda kan ni även söka stöd för detta hos Studiefrämjandet. Detta är rikstäckande resurser som är kostnadsfria. Du hittar mer information om föreningscoacherna här. Flera distrikt inom Brukshundklubben erbjuder kurser i föreningskunskap. 
Studiefrämjandet anordnar ofta kurser i allmän föreningskunskap och styrelsearbete. Studiefrämjandet har också en serie ledarskapskurser som ingår som förkunskapskrav i flera av våra utbildningsplaner. Dessa kurser kan med fördel användas även i andra sammanhang.
Kontakta ditt distrikt och/eller ditt regionala/lokala kontor för Studiefrämjandet för mer information. 
Utskottet för organisation har en övergripande roll vad gäller att se över innehåll i utbildningar för föreningskunskap och föreningssupport bland annat. Är det något du saknar eller tycker du att något bör göras annorlunda, kontakta oss med förslag till förändringar. 
Vi hoppas att du kommer att få ett kreativt, spännande och utvecklande år som ordförande i just din förening!