Bild som visar deltagare i möte.
Bild som visar deltagare i möte.
Bild som visar deltagare i möte.

Medlemsmöte

inom Svenska Brukshundklubben

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Likt års- och fullmäktigemöten har medlemsmöten inom Brukshundklubben en viktig funktion för information och medlemsbeslut. Vid medlemsmöten inom Svenska Brukshundklubben informerar styrelsen om ekonomi och verksamhet och medlemmarna kan fatta beslut i frågor som inte är delegerade till styrelsen. Även uppkomna fyllnadsval till styrelsen kan ske vid medlemsmöte.

Mötesform - Medlemsmöte

Antalet medlemsmöten som föreningen ska genomföra varje år, utöver års- eller fullmäktigemötet, framgår av normalstadgarna för aktuell förening inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsen kallar samtliga medlemmar till alla medlemsmöten. Mötet protokollförs i enlighet med normalstadgarna, ofta av styrelsens sekreterare.
Handlingar som ska behandlas, så som styrelsens förslag, beslutsärenden samt motioner (med styrelsens förslag på beslut) mm, ska göras tillgängliga för medlemmarna innan mötet i enlighet med normalstadgarna. 
Brukshundklubbens verksamhet ska målstyras med utgångspunkt i vår uppgift. Samtliga föreningar inom Svenska Brukshundklubbens ska arbeta mot av kongressen fastställda mål i organisationens verksamhetsplan med fokusområden.

Dokumentmallar

Här finns dokumentmallar som förslag till dagordning och protokollsmall till ett medlemsmöte inom Svenska Brukshundklubben.

Motioner/förslag

Många undrar om motioner och förslag endast kan skickas till års- eller fullmäktigemötet. Motioner som ska behandlas vid års- eller fullmäktigemöte har specifika datum då dessa ska vara aktuell styrelse tillhanda. Inför övriga medlemsmöten kan medlemmar självklart också lämna in motion!
Motion ska vara styrelsen tillhanda i god tid innan medlemsmöte så att styrelsen kan behandla den vid ett styrelsemöte och fatta beslut om hur man ställer sig till förslaget. Styrelsen ska därefter i enlighet med normalstadgarna för föreningen presentera ärendet på dagordning och i möteshandlingarna inkl. sitt ställningstagande.

Dokumentmallar

Bild som visar kontorsmaterial.

För några av de dokument som behövs i föreningsarbetet har vi tagit fram förslag på mallar som är fria att använda. Mallarna är skrivna som förslag till lokal brukshundklubb men går givetvis att anpassa för alla föreningar inom Svenska Brukshundklubben.
Här finns mallar inför års- och fullmäktigemötet så som dagordning, röstlängd, årsmötesprotokoll och omedelbar justering på mötet.

Ta del av dokumentmallarna här.