Person som sitter och skriver på dator.
Person som sitter och skriver på dator.
Person som sitter och skriver på dator.

Sekreterare

28 aug 202328 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Som sekreterare är du ansvarig för dokumentation, en stor del av korrespondensen och att protokoll förs vid varje möte.

För dig som sekreterare

Som sekreterare i förening inom Svenska Brukshundklubben hittar du mycket av det du behöver här på vår hemsida. Här är några länkar som är extra användbara:

Sekreteraren har ansvar för att protokollföra styrelsens sammanträden och arkivera protokollen, och annan dokumentation, på lämpligt sätt. Ofta skickas posten och e-posten till sekreteraren och att hen informerar det vidare.
Sekreteraren ska se till att värdefulla handlingar såsom styrelseprotokoll, normalstadgar, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner sparas i föreningen. Sekreteraren bör ha ett system som underlättar för medlemmar och kommande styrelseledamöter i föreningen att hitta historiska handlingar om föreningens verksamhet. Om föreningen ansöker om bidrag från kommunen ställs vanligtvis kravet att underlaget, t.ex. närvarokort, ska sparas i föreningen under en viss tid.