Bild som visar ett trasigt §.
Bild som visar ett trasigt §.
Bild som visar ett trasigt §.

Om en tvist uppstår

inom Svenska Brukshundklubben

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Vi vill väl alla undvika problem så långt det är möjligt. Om det skulle uppstå en tvist kan våra rutiner och förslag hjälpa för att komma närmare en lösning.

Tydliga spelregler

Genom de regler och policyer som vi och Svenska Kennelklubben beslutat om har vi gemensamma spelregler att förhålla oss till. De hjälper oss att få samma bild av vad som gäller och kunna fungera och trivas tillsammans på bästa sätt.

Lagar och policydokument

Svensk lagstiftning har tydliga krav på hur vi alla ska behandla våra hundar och andra husdjur. Läs mer om lagar och förordningar på vår sida om att äga hund. I Svenska Brukshundklubben har vi en policy, för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning, som syftar till att stödja och säkra att vi som medlemmar beter oss schyst under träning och tävling. Läs mer om våra policydokument på sidan styrdokument.

Agera schyst

Att göra en tvist offentlig genom att hänga ut personer på sociala medier eller baktala dem inför andra är något som Svenska Brukshundklubben tar starkt avstånd ifrån. Läs Svenska Kennelklubbens policy för sociala medier.

Demokratiska beslut

Svenska Brukshundklubben är en demokratisk organisation där beslut efter majoritetens vilja ska gälla. Lika väl som majoritetsbeslut gäller i förbundet gäller det även i distrikt, ras- och lokalklubbar. Vi ska också främja en öppenhet för varandras olikheter och medlemmarna ska kunna framföra sina åsikter innan beslut fattas. Mer om detta går att läsa i vår policy för medlemskultur. Läs mer om hur våra medlemmar har möjlighet att påverka på sidan organisation.

Om en tvist uppstår

Skulle en tvist uppstå, mellan två medlemmar eller mellan medlem, funktionär/arrangör, ska parterna alltid sträva efter att lösa tvisten på egen hand. Om någon av parterna brutit mot lagen ska polisanmälan övervägas.

Hjälp om tvisten kvarstår

I nästa steg, om parterna inte kan enas, kopplas klubbens styrelse eller arrangören in för att hjälpa till att lösa tvisten. Om tvisten ändå inte lyckats lösas kan distriktet kopplas in. Vid tvister i någon av våra rasklubbar kan utskottet för organisation kopplas in. Det finns även möjlighet att ta hjälp av någon av våra centralt utbildade föreningscoacher.

Sista steget - anmälan

Om ingen av ovan nämnda åtgärder löst tvisten kan du som enskild medlem gå vidare och göra en anmälan till Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse. Mer information och blankett finns under sidan om disciplinanmälan här på hemsidan.
Om du som enskild medlem vill anmäla en annan enskild medlem kan du även välja att göra det till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd. Mer information och blankett finns på SKKs hemsida.

Rutin för klubbar och distrikt

För förtroendevalda och funktionärer i klubbar och distrikt beskriver vi rutinen för att ta hjälp av förbundsstyrelsen på sidan om disciplinanmälningar.

Hund som skadar annan hund

I Sverige råder strikt hundägaransvar vilket i princip innebär att hundägaren är ansvarig för allt hunden gör, oavsett situation. Detta regleras av tillsynslagen för hund och katt. Vill hundägaren pröva fallet rättsligt är det detta man ska hävda i en eventuell polisanmälan.
Gällande kostnader för skada hos hund är det den egna hundförsäkringen som reglerar vad ska gälla. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag.
Klubben ska göra en anmälan om acceptabelt beteende hos Svenska Kennelklubben.