En trave böcker
En trave böcker
En trave böcker

Uppdaterad utskottsorganisation och arbetsordning

25 jun 202425 jun 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) har vid sitt sammanträde den 15–16 juni beslutat om mindre förändringar av sammankallande och ansvariga i förbundsstyrelsens utskottsorganisation. Vidare har FS beslutat om reviderad arbetsordning för förbundsstyrelsens organisation.

Förbundsstyrelsens organisation

Förbundsstyrelsens organisation består av sex utskott. Utskotten har av förbundsstyrelsen delegerat ansvar för olika verksamhetsområden. En förbundsstyrelseledamot utses till sammankallande för respektive utskott, på så sätt finns en tydlig förankring i beslutsprocesserna. För att sammankallande i utskott ska ha stöd och förankringen ut i organisationen ska bli ännu starkare finns ytterligare en representant från förbundsstyrelsen i några av utskotten.

Utskotten består av ett antal ledamöter som utses av förbundsstyrelsen och som i utskottet är sammankallande för olika utskottsgrupper knutna till utskottets verksamhet.

Utskottsgrupperna arbetar kontinuerligt med verksamhetsspecifika frågor på utskottens uppdrag. Detta sker i samråd med utskotten och enligt fastställd arbetsordning för förbundsstyrelsens organisation. Utskottsgrupperna har att rapportera till sina respektive utskott. Personer som ingår i utskottsgrupper utses av utskotten och byts inte nödvändigtvis ut om en ny utskottssammankallande för utskottsgruppen tillträder.

Utskottens sammankallande:

Utskott Sammankallande Vice sammankallande
Verkställande utskottet Christer Erixon  
Utskottet för avel och hälsa Jeanette Forssman Camilla Rönnqvist
Utskottet för hundägarutbildning Titti Godén Annelie Karlsson Karjalainen
Utskottet för organisation Stefan Dahlhielm  
Utskottet för prov och tävling Ann Carlson Stephanie Robertsson
Utskottet för samhällsnytta Peter Lind  

Mer information om de olika utskottens sammansättningar, uppdrag och arbetsordning finns här.